ייחודיות תוצרי הדבורה

  בתוצרי הכוורת  קיימים אלמנטים (ויטמינים ומינרלים) אשר עטופים במעטפת אנרגטית, מולקולות "חיות". הדבורה מייצרת דבש, לחם דבורים ופרופוליס מאוצרות הטבע. תוצרים אלו כוללים אלמנטים טבעיים ואורגניים (נקטר, אבקת פרחים ושרף עצים). כאשר האלמנטים הללו נכנסים לגוף, הם יספגו על ידי הגוף רק אם קיים בהם צורך ממשי. אם אלמנט כלשהו נמצא בגוף במצב עודף, הוא יופרש מהגוף ולא ישאר  בשל היותו בעל כוח ביולוגי פעיל, הגוף יזהה וישתמש בו אם הוא זקוק לו.

לדוגמה, ארס דבורים הנמצא בכמות המיקרו בקרם הוולנס שלנו, גורם לגירוי של מערכת העצבים ברמה התאית ובכך מסייע לשאר המרכיבים (מינרלים, ויטמינים) הנמצאים בקרם לחדור לשכבות עמוקות של רקמות הגוף.